Esencjalne Kroki W Technologii Operacyjnej Oraz Ochronie Cybernetycznej

przez: Danilo Maruccia, głównego konsultanta i partnera biznesowego @PQE Group

W ciągu ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami niesamowitej i intensywnej ewolucji rozwiązań technologicznych. Sposób, w jaki firmy działały i były zorganizowane zaledwie 20 lat temu, dzisiaj jest już całkowicie przestarzały.

W dzisiejszych czasach wiele przedmiotów, z których korzystamy w naszym codziennym życiu, jest połączonych ze sobą jak i nieustannie przesyła różnego rodzaju informacje (dotyczące zdrowia, gospodarki czy prywatnych zainteresowań lub itp.).

W kontekście wzrostu i rozwoju koncepcja bezpieczeństwa opiera się na centralnej roli dla wszystkich firm, których środowiska IT oraz OT stają się potencjalnymi ofiarami różnego rodzaju cyberataków.

Cyberataki mogą na przykład zatrzymać cały dział produkcyjny, nawet na dłuższy czas. Jeśli zagrożenia nie są odpowiednio rozwiązywane zawczasu, może to skutkować ogromnymi stratami kapitałowymi z powodu zaprzestania procesu produkcyjnego oraz kosztów odzyskiwania systemów w stanie takim jaki miał miejsce przed ich uszkodzeniem.

Bezpieczeństwo stało się głównym stróżem działu produkcji OT, gdzie miedzy innymi procesy kontroli stanowią poważne wyzwanie dla firm, które muszą zachować delikatną równowagę pomiędzy wydajnością a efektywnością.

Operational Technology and Cyber Security must walk hand in hand - int

Wydajny i efektywy dział produkcji jest czynnikiem zapewniającym konkurencyjność na rynku

Globalny rynek, wizerunek społeczny oraz szybka reaktywność to tylko niektóre z nowych czynników, które stały się kluczowymi składnikami strategii handlowej wielu firm. Konieczność poprawy produktywności poprzez zastosowanie uproszczonych procesów oraz wprowadzenie rozpowszechnionej automatyzacji na wydziały produkcyjne jest słuszną receptą. Wcześniej wspomniane aspekty są kluczowe w dzisiejszych czasach. Łącząc wszystkie te czynniki razem jak równanie matematyczne otrzymamy użyteczny rezultatat dla firmy. Takowe równanie umożliwia pełny wgląd w wewnętrzne jak i zewnętrzne bezpieczeństwo korporacyjne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym zarządzaniem i operacyjnością biznesową. Z drugiej strony bezpieczeństwo zewnętrzne ma na celu ochronę firmy przed niechcianymi atakami.

 

Bibliografia

Główne dokumenty referencyjne, które mogą pomóc w tworzeniu struktury bezpieczeństwa to:

  • ISA 99 / IEC 62443, Industrial Automation and Control Systems Security
  • NIST SP-800-53, Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations
  • NIST SP 800-207, Zero Trust Architecture
  • MITRE ATT&CK framework for ICS

Chcieć wiedzieć więcej?

Personel Grupy PQE składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów w multidyscyplinarnych zespołach, gotowych wspierać Twoją firmę w osiągnięciu najwyższego poziomu bezpieczeństwa Twoich systemów.
Odwiedź naszą stronę usług zarządzania cyfrowego, aby dowiedzieć się więcej lub skontaktować się z nami i znaleźć rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.


Połącz się z nami